Обрати сторінку

Програма, яка складається з трьох модулів:

  • Модуль 1 – «Основи тренерської майстерності»,
  • Модуль 2 – «Розробка тренінгових програм»,
  • Модуль 3 – «Секрети тренерської майстерності»,

зацікавила, як тренерів-початківців, тих, хто хоче опанувати професію тренера, так і тренерів-практиків, які прагнуть вдосконалити свої уміння та навички тренерської професії.

Основний «скелет» групи був стабільним і складався із 11 учасників, які пройшли всі три модулі програми. Ще 3-4 учасників, які пройшли 1-й і 2-й модулі, виявили бажання продовжити навчання з наступними групами в майбутньому.

Дуже важливою особливістю групи була відкритість учасників до обміну досвідом, готовність ділитися власними напрацюваннями, вміннями та навичками. Тренери-початківці могли отримати багато рекомендацій, як від тренера, так і від своїх більш досвідчених колег.

Під час навчання учасники могли опанувати концептуальну основу тренерської професії; набути практичні навички проведення тренінгу і розробки тренінгових програм; глибше розкрити свій тренерський потенціал.

Активна участь всіх без виключення членів групи, зацікавленість питаннями, що вивчаються, актуальність запропонованих тем для обговорення зробили ці три зустрічі незабутніми для учасників, тренера та організаторів. Велика кількість питань, які цікавлять учасників тренінгу, та отримання відповідей на них на заняттях, сприяло зануренню в атмосферу довіри і високоефективної взаємодії учасників між собою та тренером. Найбільш актуальними були наступні теми:

  • Розуміння принципів навчання дорослих;
  • Форми та методи навчання, які підвищують ефективність тренерського викладання;
  • Структурування тренінгового дня;
  • Робота з «проблемними» учасниками;
  • Навички ефективної комунікації;
  • Групова динаміка і психодинаміка учасників тренінгу;
  • Інструментарій тренера для покращення взаємодії з групою та ін.

Учасники отримали знання, уміння та навички викладання, рекомендації та техніки втілення тренерського впливу під час тренінгу і генерували велику кількість власних ідей стосовно творчого застосування отриманих знань. Багато колег в період між тренінгами почали з успіхом застосовувати отримані знання на практиці та поділилися із задоволенням своїми досягненнями з групою під час наступних зустрічей.

У кінці кожного модуля учасники мали можливість отримати зворотній зв’язок від професіоналів про їх актуальний рівень тренерських вмінь, сильних сторонах та сферах найближчого розвитку. Ця інформація була корисною, на думку учасників, для покращення тренерських навичків і допомогла розробити власний план дій для просування вперед на шляху до успіху.

Нижче представлені декілька відгуків учасників про важливість для них участі в тренінговій програмі навчання тренерів «Розвиток тренерської майстерності»:

Я вважаю даний тренінг наочною ілюстрацією ефективного тренінгу. Запропонована структура тренінгу дала можливість опрацювати багато матеріалу і дійти до чудових результатів
Тренер освічений, гарно обізнаний в темі. Відчувається високий рівень кваліфікації у даному напрямку. Неупереджений до учасників групи та самого процесу
Під час тренінгу я отримала алгоритм написання тренінгу. Я зможу повністю реалізувати і використовувати отримані знання, вміння та навички з написання тренінгових програм
Відвідавши даний тренінг, я набув розуміння процесів групової динаміки, стилі керування групою, роботи зі складними учасниками, а також дізнався про нові інструменти та ігри

Тренер О. Андрухович