Обрати сторінку

Наші навчальні програми

навчальна програма №1

Основи соціальної роботи з сім’ями та дітьми

години (9 днів)

модулів

Модуль 1

Базові принципи роботи з дітьми та сім’ями
(12 годин, 2 дні)

Модуль 2

Жорстоке поводження з дітьми як основа вилучення дитини з сім’ї
(12 годин, 2 дні)

Модуль 3

Робота з сім’ями, де дитина або один з батьків має інвалідність
(12 годин, 2 дні)

Модуль 4

Окремі випадки складних життєвих обставин, що впливають на здатність батьків піклуватися про дитину
(12 годин, 2 дні)

Модуль 5

Забезпечення права дитини на сім’ю у випадках набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
(6 годин, 1 день)

навчальна програма №2

Основи соціальної роботи з сім’ями та дітьми: базовий курс

годин

сесій

Сесія 1

Базові принципи роботи з дітьми та сім’ями: сімейно орієнтований підхід в умовах війни
(2 години)

Сесія 2

Система захисту дітей в Україні
(2 години)

Сесія 3

Допомога дітям, які пережили травму
(2 години)

Сесія 4

Виявлення та реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми
(2 години)

Сесія 5

Соціальні послуги ВПО та особам з інвалідністю під час війни
(2 години)

навчальна програма №3

Допомога та підтримка  дітей і сімей  під час проживання втрат пов’язаних з війною

годин

сесій

Сесія 1

Втрата, як психотравмувальна подія
(2 години)

Сесія 2

Вторинний травматичний стрес
(2 години)

Сесія 3

Розвиток резільєнтності особистості, як передумова збереження психологічного здоров’я
(2 години)

Сесія 4

Методи та інструменти профілактики вигорання
(2 години)

Сесія 5

Супервізія та інтервізія як шлях до професійного зростання
(2 години)

навчальна програма №4

Профілактика вигорання у спеціалістів допоміжних професій під час війни

годин

сесій

Сесія 1

Феномен вигорання і його особливості в часи війни
(2 години)

Сесія 2

Вторинний травматичний стрес
(2 години)

Сесія 3

Розвиток резільєнтності особистості, як передумова збереження психологічного здоров’я
(2 години)

Сесія 4

Методи та інструменти профілактики вигорання
(2 години)

Сесія 5

Супервізія та інтервізія як шлях до професійного зростання
(2 години)

навчальна програма №5

Організація та проведення груп підтримки

годин

сесій

Сесія 1

Передумови психологічної підтримки: криза, стрес, травма
(2,5 години)

Сесія 2

Переживання та подолання психотравмувальних подій
(2,5 години)

Сесія 3

Групи підтримки: особливості проведення та організації (частина 1)
(2,5 години)

Сесія 4

Групи підтримки: особливості проведення та організації (частина 2)
(2,5 години)

Сесія 5

Роль фасилітатора
(2,5 години)

навчальна програма №6

Розвиток тренерської майстерності

годин (11 днів)

модуля

Модуль 1

Основи тренерської майстерності
(18 годин, 3 дні)

Модуль 2

Розробка тренінгових програм
(18 годин, 3 дні)

Модуль 3

Секрети тренерської майстерності
(18 годин, 3 дні)

Модуль 4

Проведення групової роботи з дітьми та підлітками
(18 годин, 3 дні)

навчальна програма №7

Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

годин (3 дні)

модуля

Модуль 1

Допомога дітям, які пережили травму
(6 годин, 1 день)

Модуль 2

Допомога дітям, які мають порушення прив’язаності 
(6 годин, 1 день)

Модуль 3

Дисципліна: як впоратися з проблемною поведінкою дитини? 
(6 годин, 1 день)

навчальна програма №8

Програма навчання волонтерів по роботі із сім’ями у складних життєвих обставинах

годин (1,5 дні)

модуль

Модуль 1

Розуміння сімей у складних життєвих обставинах
(9 годин)

навчальна програма №9

Лідерство та управління у громадських організаціях

годин (10 днів)

модулів

Модуль 1

Засади управління у громадських організаціях
(12 годин, 2 дні)

Модуль 2

Комунікація, конфлікт та зміни
(12 годин, 2 дні)

Модуль 3

Підвищення продуктивності роботи співробітників
(12 годин, 2 дні)

Модуль 4

Професійний розвиток персоналу
(12 годин, 2 дні)

Модуль 5

Співробітництво і робота у команді
(12 годин, 2 дні)

навчальна програма №10

Безпека і благополуччя дітей у громаді

годин (5 днів)

модулів

Модуль 1

Система захисту дітей
(6 годин, 1 день)

Модуль 2

Підтримка сім’ї та програми підтримки батьків
(6 годин, 1 день)

Модуль 3

Сімейні форми влаштування дітей в Україні
(6 годин, 1 день)

Модуль 4

Планування самостійного життя та підтримка дітей та молоді у процесі виходу з-під опіки
(6 годин, 1 день)

Модуль 5

Участь дітей та молоді у прийнятті рішень, що стосуються їхнього життя
(6 годин, 1 день)

навчальна програма №11

Захист дитини: сімейно орієнтований підхід

годин (21 день)

модулів

Модуль 1

Сімейно орієнтований підхід у соціальній роботі з сім’ями з дітьми
(18 годин, 3 дні)

Модуль 2

Залучення родини в сімейну модель соціальної роботи
(12 годин, 2 дні)

Модуль 3

Законодавчі аспекти соціальної роботи з сім’ями з дітьми
(12 годин, 2 дні)

Модуль 4

Визначення факторів ризику та безпеки дитини
(18 годин, 3 дні)

Модуль 5

Розслідування як важливий етап оцінки безпеки та ризиків дитини
(12 годин, 2 дні)

Модуль 6

Планування роботи з випадком
(18 годин, 3 дні))

Модуль 7

Розвиток дитини
(18 годин, 3 дні)

Модуль 8

Розлука, влаштування та возз’єднання дитини та сім’ї
(18 годин, 3 дні)

навчальна програма №12

Роль медичного працівника в системі захисту дітей. Реагування на випадки насильства

навчальна програма №13

Робота з дітьми, які постраждали від сексуального насильства

годин (2 дні)

модуля

Модуль 1

Сексуальне насильство над дітьми: огляд проблеми та напрямки роботи
(6 годин, 1 день)

Модуль 2

Сексуальність дитини – здорова сексуальна поведінка, яка турбує
(6 годин, 1 день)

навчальна програма №14

Соціально-психологічна підтримка сімей з дітьми, які перебувають у СЖО

годин (5 днів)

тем

Тема 1

Базові принципи роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах
(6 годин, 1 день)

Тема 2

Розуміння психологічної травми та формування прихильності у дітей як основних концепцій у роботі із дітьми з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
(6 годин, 1 день)

Тема 3

Основи сімейно-орієнтованого підходу у захисті дітей
(6 годин, 1 день)

Тема 4

Зміцнення сімей та впровадження програм підтримки батьків
(3 години, 1/2 дня)

Тема 5

Участь дитини у вирішенні питань, які впливають на її життя
(3 години, 1/2 дня)

Тема 6

Робота з сім’єю задля зміцнення ресурсів сім’ї та подолання складних життєвих обставин
(6 годин, 1 день)

навчальна програма №15

Захист прав та інтересів дітей у соціальній роботі: базові компетентності

години (7 днів)

модулів

Модуль 1

Фундаментальні засади соціальної роботи у сфері забезпечення прав дитини та підтримки сім’ї
(6 годин, 1 день)

Модуль 2

Забезпечення здорового розвитку та благополуччя дитини
(6 годин, 1 день)

Модуль 3

Налагодження контакту із родиною для захисту дитини
(6 годин, 1 день)

Модуль 4

Робота з випадками жорстокого поводження з дітьми або загрозою його вчинення
(6 годин, 1 день)

Модуль 5

Ведення випадку у роботі із захисту дітей та підтримки сімей
(6 годин, 1 день)

Модуль 6

Представництво інтересів у сфері захисту дітей
(6 годин, 1 день)

Модуль 7

Вилучення та влаштування дитини
(6 годин, 1 день)

2 + 8 =