Обрати сторінку

Для кого підходить?

Чому оцінка та моніторинг ефективності навчання важливі?

Моніторинг діяльності дозволяє нам обґрунтовано, базуючись на чітких критеріях, аналізувати успішність того, що ми робимо.

Задачею моніторингу ефективності навчання є збір свідчень про хід і результати навчання, щоб показати, чи було воно успішним. 

У напрямку моніторингу та оцінки ефективності навчання МЦРЛ працює в рамках компетентнісного підходу, що дозволяє врахувати ключові фактори успішності навчання та переносу вивченого на практику.

В основі компетентнісного підходу лежить наступна логіка про формування компетентності в процесі навчання, її вплив на практику:

Базуючись на цьому, будується система індикаторів якості та результативності навчання (що ми міряємо), розробляється інструментарій для отримання даних (як ми міряємо? чим ми міряємо? якими інструментами ми міряємо?) і, після їх обробки, аналізується (що і як змінилося?), чи було воно ефективним і як вплинуло на учасників.

Не проводячи оцінку та моніторинг ефективності навчання не можна стверджувати, що воно пройшло якісно та дало заплановані результати

Що важливо враховувати при оцінці та моніторингу ефективності навчання?

Про послугу

Моніторинг та оцінка ефективності навчання проводиться на різних етапах здійснення навчання: до навчання, під час навчання, після навчання, після 3-6 місяців після завершення навчання. 

МЦРЛ має успішний досвід і спроможність побудови системи моніторингу та оцінки навчання різного рівня глибини та складності.

При замовленні послуги “Оцінка та моніторинг ефективності навчання” ви можете отримати: 

До навчання

 

1. Загальний зріз потреб у навчанні групи осіб

  Що отримуємо?

Сформовані професійні та освітні характеристики, навчальні потреби опитуваної групи, пов’язані з виконанням робочих задач. Це дозволяє визначити перелік тем, рекомендованих до навчання опитуваної групи

  У кого збираємо дані?

Проводиться на невизначену заздалегідь або фахово різноманітну групу

  Інструменти збору даних: анкета оцінки навчальних потреб

Приклад результату обробки та групування бажаних тем навчання:

2. Оцінка потреб у навчанні за конкретною навчальною програмою

  Що отримуємо?

 1. Актуальність запланованих тем навчання відповідно до актуальних робочих задач. (Значимість компетентностей, закладених в навчальній програмі, для виконання робочих задач)
 2. Потребу в навчанні  (Рівень володіння компетентностями, закладених в програму навчання)

  У кого збираємо дані? 

У потенційних учасників навчання та в керівників учасників навчання

  Інструменти збору даних:  форми оцінки потреб зі шкалами, що дають кількісні дані про зміст і інтенсивність навчальних потреб, відповідні відкриті питання; анкети керівника щодо потреб у навчанні їх працівників

Приклад графіка з проведеної оцінки потреб у навчанні

Оцінка актуальності деяких компетентностей працівників сфери захисту прав дитини:

Під час та після навчання

 

1. ОЦІНКА УЧАСНИКАМИ РІЗНИХ СКЛАДОВИХ НАВЧАННЯ

  Що отримуємо?

Зміни в цінностях, знаннях, уміннях; зміни в сприйнятті якості навчання, наприклад: змістовність матеріалу, якість роботи тренера, емоційна атмосфера тощо

  У кого збираємо дані?

 В учасників навчання

  Інструменти збору даних: анкета зворотного зв’язку учасника/ці навчання (паперова чи онлайн, у залежності від типу навчання) 

Приклад оцінки учасників навчання різних складових навчання:

2. Зворотний зв’язок тренера після проведення навчання

 

​  Що отримуємо?

Особливості групи, прогноз та умови успішного використання закладених компетентностей, закладених на робочому місці, рекомендації щодо пост-тренінгового супроводу

  У кого збираємо дані?

У тренерів, що проводили навчання

  Інструменти збору даних: онлайн опитувальник для тренера

 

3. Оцінка зміни рівня знань учасників до та після навчання

 

  Що отримуємо?

1. Уявлення про базовий (до навчання) рівень підготовки учасників і групи загалом

2. Зміну в рівні знань учасників під час навчання, що вказує на ефективність проведеного навчання

  У кого збираємо дані? 

 В учасників навчання до початку навчання та після його завершення

  Інструменти збору даних: пре-тест і пост-тест

– пре-тест перед навчанням для фіксації початкового рівня знань

пост-тест після завершення навчання для фіксації результатів навчання

Приклад графіків з проведеної оцінки рівня знань 

Зміну в рівні знань зручно представляти стовпчиковими діаграмами (було / стало):

4. Оцінка впливу навчання на діяльність учасника на робочому місці (3-6 міс після навчання)

 

  Що отримуємо? 

 1. Фактичне застосування вивченого на практиці
 2. Суб’єктивне сприйняття результатів навчання, впливу вивченого на практику та результатів зміни практики з точки зору учасника навчання
 3. Статистику та кейси, описи випадків, що показують вплив навчання на практику 

  У кого збираємо дані? 

У керівника учасників та самих учасників навчання через 3-6 місяців після навчання

  Інструменти збору даних: анкета

Приклад графіка зміни рівня знань та зміни в успішності практики учасників навчання:

Блакитний – до тренінгу; оранжевий – після тренінгу;  зелений – на сьогодні

Приклади впроваджених чи досягнутих завдяки навчанню змін: впровадження нових послуг – згадано 41% респондентів; зросла довіра клієнтів і готовність співпрацювати – 95%; взаємодія між батьками та дітьми в сім’ях –  72%; зросла активність клієнтів у подоланні життєвих труднощів – 70%

5. Аналітичний звіт: оформлення результатів у графіках, таблицях, інформаційних матеріалах тощо 

  Отримані дані можна використовувати в: 

 • звітах за результатами проєктів
 • інформаційних повідомленнях у Facebook
 • презентаційних матеріалах
 • аргументах у комунікації з донорами, клієнтами, партнерами
 • періодичних звітах про діяльність
 • дослідженнях динаміки якості та результатів власної праці
 • обґрунтуванні потреб у державній системі навчання надавачів соціальних послуг

Приклад аналітичного продукту на основі отриманих даних:

 Аналітична довідка

Як скористатися послугою оцінки та моніторингу ефективності навчання?

11 + 15 =