Обрати сторінку

про нас

 

Міжнародна громадська організація «Міжнародний центр розвитку і лідерства» вже понад 16 років робить свій внесок у сферу захисту прав дітей України шляхом розробки навчальних програм; підготовки та розвитку тренерів, керівників та фахівців соціальної сфери, а також сімей; організації міжнародних конференцій; поширення публікацій.

Маючи великий досвід у впровадженні найкращих практик, ми відчуваємо в собі сили та спроможність продовжувати нашу роботу на новому рівні задля досягнення найвищих стандартів у системі захисту прав дітей!

Олег ШЕЛАШСЬКИЙ

директор МГО “Міжнародний Центр Розвитку і Лідерства”

НАША ІСТОРІЯ

Міжнародна громадська організація «Міжнародний центр розвитку і лідерства» з 2007 року робить свій внесок у сферу захисту прав дітей України шляхом розробки навчальних програм, підготовки та розвитку тренерів, навчання керівників та фахівців соціальної сфери, організації навчальних заходів та поширення публікацій.

Ми розвиваємо систему професійного навчання та підготовки працівників, що базується на компетентнісному підході, найкращих вітчизняних та світових практиках та дослідженнях, яка забезпечить системну та якісну підготовку працівників та розвиток спроможності організацій.

Маючи великий досвід у впровадженні найкращих практик, ми відчуваємо в собі сили та спроможність продовжувати нашу роботу на новому рівні задля досягнення найвищих стандартів у системі захисту прав дітей!

ШЛЯХ РОЗВИтКУ

2007-2010

сТАНОВЛЕННЯ

Підготовка українських національних тренерів американськими експертами, переклад американських тренінгових програм і посібників

2011-2014

рОЗВИТОК

Проведення навчання національними тренерами
за адаптованими програмами

2015-2017

еКСПЕРТНІСТЬ

Розробка МЦРЛ власних тренінгових програм та самостійна
підготовка нових тренерів

2018-...

вПЛИВ

Формування системи навчання, поширення системи навчання по Україні для здійснення змін у системі захисту прав дитини

наше бачення

Система захисту дитини, громади, організації – спроможні, а фахівці компетентні надавати необхідні соціальні послуги для забезпечення безпеки, стабільності, благополуччя дітей у сім’ях

наша місія

Підвищення компетентності працівників та спроможності організацій сфери захисту прав дитини для забезпечення безпеки, стабільності, благополуччя дітей
у сім’ях

наша мета

Розвиток системи навчання, заснованої на компетентісному підході, науково обгрунтованих кращих практиках, яка забезпечить системну та якісну підготовку працівників та розвиток спроможності організацій

кожному дорослому, який працює для дитини, з дитиною та на благо дитини рішення компетентність та спроможність

напрями роботи

Відповідно до бачення, місія та мети організації, пріоритетними напрямами роботи на 2021-2026 роки є:

=

Створення та розвиток системи навчання на основі компетентнісного підходу, найкращих вітчизняних
та світових практик та досліджень

=

Розвиток спроможності організацій та працівників
в соціальній сфері

=

Розвиток стійкості та спроможності МЦРЛ для реалізації
системи навчання

НАШІ ЦІННОСТІ

детальніше

СЕНС ТА ЗНАЧИМІСТЬ
Ми переконані, що
будь-яка діяльність, яку ми здійснюємо, має приносити зміни, бути значимою та цінною для суспільства. Кожен з нас вважає місію МЦРЛ важливою і робить свій вклад у її реалізацію

СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Ми впевнені, у дієвості механізмів 
соціального впливу. Результати дослідження впливу МЦРЛ показали, що діяльність організації впливає на життя людей: на зміну ставлення соціальних працівників, зміни на рівні надання соціальних послуг, відношення владних структур до прийомних батьків, зміни на законодавчому рівні, зміни в життях сімей і дітей

КОЖНА ДИТИНА МАЄ ЖИТИ В СІМ’Ї
Ми вважаємо, що
 кожна дитина має жити у сім’ї, або в умовах наближених до сімейних. Єдине місце, де можуть бути задоволені потреби дитини – це сім’я. Вона відіграє найважливішу роль у формуванні та розвитку особистості дитини. Також сім’я – це почуття безпеки, основа для формування моделі поведінки та міжособистих відносин

БЕЗПЕЧНЕ ОТОЧЕННЯ ДИТИНИ
Ми вважаємо важливим створення безпечного оточення дитини. Тобто 
поруч з кожною дитиною має бути компетентний дорослий: батьки, соціальні та медичні працівники, вчителі тощо. Це закладено в нашу місію та є найголовнішим пріоритетом для нас

ЛЮДСЬКІ СТОСУНКИ
Ми впевнені у 
важливості людських стосунків. Залишаючись сфокусованими на нашій меті та цілях, ми переконані, що стосунки (в команді та з партнерами) допомагають у їх досягненні

ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ
Ми розділяємо 
християнські цінності, адже любов до ближнього, цінність життя кожного, милосердя та терпіння є основоположними цінностями соціальної роботи

*натисніть, щоб перейти до цінностей

НАШІ ПРИНЦИПИ

детальніше

  • Наша діяльність базується на найкращих світових і вітчизняних практиках, наукових дослідженнях
  • Усі члени команди та тренери – є успішними практиками у соціальній сфері та експертами у темі, за якою працюють чи викладають
  • Ми шукаємо і використовуємо нові методики та інструменти в роботі команди, навчанні, управлінні
  • Ми гнучкі у підходах та прийняттях рішень
  • Ми комунікуємо прозоро, відкрито та конструктивно, орієнтуємося на зворотній зв’язок
  • Ми цінуємо результати роботи, професіоналізм та експертність членів команди та партнерів
  • Ми визнаємо свої помилки та шукаємо рішення
  • Ми проактивно управляємо змінами

  • Ми віримо, що люди та взаємодії важливіші за процеси та інструменти

*натисніть, щоб перейти до принципів

наша команда

наші тренери