TRAINING IN THE FIELD OF PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS

How to help and not hurt the child?

Чому саме компетентністний підхід?

Мета комплексного компетентнісного тренінгу з підготовки та підвищення кваліфікації – підготувати практиків до виконання своїх функцій на робочому місці на початку роботи та протягом всієї професійної діяльності.

Сутність компетентністного підходу – це не просто проведення разового тренінгу, а система, що включає в себе навчання спеціалістів за програмами, відповідно до їх професійних потреб.

Що таке система навчання?

Система навчання – це багатоетапний (комплексний) процес, який розпочинається з визначення цільової аудиторії, включає в себе визначення потреби у навчанні (відповідно до переліку знань та навичок, які необхідно розвинути для виконання робочих завдань), підготовку матеріалів та тренерів до проведення тренінгової програми, організацію та проведення тренінгу. Фінальною частиною є посттренінговий супровід та моніторинг змін, що допомагає визначити, чи використовують учасники на практиці отриманні знання та навички.

Для того, щоб спеціалісти сфери захисту прав дітей були професійними, а послуги, які вони надають – якісними, вони мають навчатися – постійно та системно.

For whom?

 • parents
 • specialists
 • практиків
 • volunteers
 • leaders
 • heads
 • managers

What?

 • Training program catalog
 • Coaching
 • Supervision
 • Internship

Ми в МЦРЛ переконані, що навчання – як у ЗВО, так і підвищення кваліфікації спеціалістів – має бути грунтовним та системним, заснованим на компетентністному підході.

Послуги з організаційного розвитку

Organization development services

How can a social organization reach set goals?

Послуги з розвитку спільнот і громад

Communities development services

How to mobilize a community for the safety and well-being of families and children?