Обрати сторінку

іно стало невід’ємною частиною нашого життя. Перегляд художньго фільму – це один із найпоширеніших видів відпочинку. Одні фільми можуть розважити, інші – переносити в минуле чи відправляти у космос, збагачуючи глядача корисною інформацією. Хтось взагалі полюбляє фільми жахів. Коротко кажучи, сьогодні кінематограф пропонує фільми на будь-який смак і з будь-якою метою. Кіноіндустрія постійно розвивається і дивує чимось новим. Зокрема, сьогодні ми все частіше чуємо про авторське, некомерційне, соціальне кіно, яке має особливе завдання.

Соціальне кіно, на відміну від комерційного, не має розважальної мети. Основне його завдання – змінити уявлення та ставлення людини до дійсності, побачити проблему та змінити реальність навколо себе. Соціальне кіно спрямоване не просто на передачу інформації глядачу, а на його залучення до вирішення певної проблеми. Воно спонукає глядача розглядати проблемні теми суспільства як власні, та співвідносити себе з соціальними проблемами шляхом задавання собі питань типу «Як це може стосуватися мене безпосередньо?», «Як я ставлюсь до дитячої безпритульності?», «Яке моє ставлення до людей з інвалідністю?», «Чи торкається мене питання глобального потепління?».
Соціальне кіно не тільки є засобом проблематизації, а й може бути інструментом рефлексії, осмислення, реагування на вже існуючу соціальну проблему.

 • Основними цілями при показі соціального кіно є:
 • формування у людей небайдужості та толерантності;
 • розвиток особистості;
 • гуманізація суспільства в цілому.
 • Практика соціального кіно призводить до змін на двох рівнях:
 • на особистому рівні – формування ставлення та моделі поведінки особистості в певній проблемній соціальній ситуації;
 • на соціальному рівні – розголос проблеми у суспільстві, що впливає на формування соціальної політики щодо вирішення конкретної соціальної проблеми.

Для досягнення поставлених цілей необхідно зібрати глядачів на його перегляд, які, в свою чергу, повинні мати достатній рівень підготовки та здатність до аналізу і рефлексії.
Практика використання соціального кіно має ряд переваг, серед них:

 • охоплення широкого кола глядачів;
 • привернення уваги до актуальних соціальних проблем, які поки в суспільстві не обговорюються, табуюються або недостатньо вивчені та висвітлені (недостатня поінформованість суспільства);
 • вплив та зміни на рівні буденної свідомості (зміна уявлень, ставлень людей);
 • задоволення потреб, як суспільства в цілому, так і окремих людей (рефлексія ситуації, пошук рішення проблеми, підтримки, натхнення).

Таким чином, ефективність використання практики соціального кіно є очевидною, адже вона є засобом, який працює відповідно до поставлених цілей та поєднує у собі такі методи, як рефлексія та обговорення, цим самим спонукаючи глядача до участі у вирішенні соціальних проблем. Змінити реальність на краще можна! Потрібно лише привернути увагу, зацікавити людей, надихнути їх на активну участь у житті суспільства. Тому перегляд та створення соціальних фільмів стане вагомим кроком на шляху до змін!

 

Автор статті:
Оксана Скляр
Редактори статті:
Вікторія Кузнєцова, Юлія Ковальчук