Обрати сторінку

У рамках спільного проекту МЦРЛ з Альянсом «Україна без сиріт» «Всеукраїнська програма підготовки тренерів для християнських громад» тренери, які пройшли трьохмодульну підготовку, продовжують свою практичну діяльність – проведення тренінгів.

18 травня 2015 року тренер Віталій Ковальчук п ровів один модуль «Допомога дітям, які мають порушення прихильності» тренінгової програми «Ключові аспекти допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування» для прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. Тренінг був корисним для учасників, щоб підвищити власну компетентність у вихованні дітей.

Учасники тренінгу висловили велику подяку МЦРЛ за те, що дали можливість дізнатися про те, як впливає порушення прихильності на розвиток їхніх прийомних дітей. Вони раніше ніколи про це не знали. Тому варто було подивитися на їхні здивовані очі, коли вони дізнавалися все більше і більше про те, як порушення прихильності впливає на соціальну сферу дитини, на когнітивну сферу, на емоційну сферу та на фізичну сферу прийомної дитини. Під час тренінгу навіть робили спробу висловити свою незгоду щодо того, що порушення прихильності так деструктивно впливає на розвиток дитини. Але по закінченню тренінгу, даючи зворотній зв’язок, у учасників не було сумніву з приводу впливу прихильності на розвиток прийомних дітей.