Обрати сторінку

У Херсонському навчально-виховному комплексі «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №33 Херсонської міської ради класи з інклюзивною формою навчання вперше було впроваджено з 2015-2016 навчального року. Як працюють інклюзивні класи зараз та з якими перешкодами зустрічаються вчителі з нами поділилась директор закладу Тетяна Щетина.

Тетяно, коли виникла потреба створити інклюзивні класи?

В закладі є група учнів, які мають початковий рівень навчання за результатами моніторингів та низький рівень адаптації у класних колективах. Такі діти недостатньо розуміють те, що їм говорять учителі, часто їхня поведінка неочікувана. Вони не вміють висловити свої пропозиції та прохання, не можуть належним чином спілкуватися в діалозі з оточуючими. Для таких учнів характерні швидко виснаженість мотивів спілкування, короткочасність контакту або його повна відсутність. Вони не встигають у навчанні та не мають змоги соціалізуватись, а це зазвичай ставить таку дитину у глухий кут. Ми проводили бесіди з їхніми батьками, надавали рекомендації звернутися по допомогу до спеціалістів. Вчителі на чолі з адміністрацією навчального закладу тривалий час піднімали це питання на обговорення та дійшли рішення необхідності інклюзивних класів.

Чи проводилася підготовка вчителів до роботи в інклюзивних класах?

Два роки тривав процес навчання педагогічного колективу, в результаті якого всі наші вчителі мають сертифікати навчання «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу». І зараз наші учителі та адміністрація постійно беруть участь у різних семінарах-нарадах, семінарах-практикумах та конгресів у різних містах України (зокрема у Вінниці та Києві), де отримують безцінні знання по роботі з дітьми з ООП.

Як змінився процес організації навчання з появою інклюзивних класів?

Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану Херсонського НВК №33. Але для дітей з ООП на основі робочого навчального плану школи педагогічними працівниками, у тому числі з дефектологічною освітою, за участю батьків дитини складається індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма з урахуванням рекомендацій міської ПМПК.

Як складається індивідуальний план?

За основу береться навчальна програма для загальноосвітнього навчального закладу, яка модифікується (трансформується характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або складності навчальних завдань, визначається зміст, який необхідно засвоїти) та адаптується (змінюється характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст) відповідно до потреб кожної дитини з ООП.

Хто займається координацією навчального процесу в інклюзивних класах, підтримкою вчителів, проведенням супервізій?

2016-2017 навчальному році у школі було створено методичне об’єднання «Школа інклюзивного навчання», на якому проходять засідання у формі круглого столу, дискусії, консультації за участі практичного психолога, асистентів учителів, логопеда, корекційних педагогів та голови об’єднання. За своїм спрямуванням методичне об’єднання має переважно практичний характер. Члени шкільного МО проводять індивідуальні та тематичні консультації, тренінги, круглі столи з обміну досвідом, беруть участь у батьківських зборах. Таку роботу проводять відповідно до розробленого перспективного плану. Також вони координують діяльність усіх учасників корекційного навчально-виховного процесу. З 2015-2016 навчального року функціонує шкільна ПМПК, яка має своє положення та план роботи. До складу консультації входять всі педагоги, які працюють з дітьми з ООП.

Які ще функції покладено на психолого-медико-педагогічну консультацію школи?

ПМПК відповідає за розвиток особистості кожної дитини з урахуванням її індивідуальних фізичних і розумових можливостей; здійснення повноцінної соціальної адаптації у класі однолітків; проведення корекційно-педагогічної, психологічної роботи; надання моральної допомоги та підтримки батькам (законним представникам) дитини, їх консультування з питань виховання дитини у родині.
Важливим завданням ПМПК є постійний моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у засвоєнні знань, різних видів діяльності та адекватно оцінюють причини, якими спричинено ці труднощі. Саме вони своєчасно виявляють дітей, які потребують диференційованого підходу до навчання і виховання.

Чи проводиться попередня робота з батьками дітей, дітьми в класі?

Так, члени шкільної ПМПК формують готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку; проводять роботу з батьками щодо надання їм об’єктивної інформації про дітей з ООП.

Скільки учнів з особливими освітніми потребами навчаються у вас зараз?

У 2016-2017 навчальному році у класах з інклюзивною формою навчається 8 учнів та 1 за індивідуальною формою навчання, що становить 5% від загальної кількості учнів в школі. Є учні з гіперкинетичними розладами, з домінуючим дефіцитом уваги, порушенням інтелектуального розвитку тощо. Дана категорія дітей потребує розвитку вищих психічних функцій, допомоги з боку дорослого, стимуляції позитивної навчальної мотивації. Але вже на 2017-2018 навчальний рік по допомогу спеціалістів міського ПМПК звернулася більша кількість батьків і надано документи для формування класів з інклюзивною формою навчання на наступний навчальний рік у кількості 12 дітей з ООП. Тобто кількість дітей з ООП має тенденцію до зростання.

Які існують труднощі?

Інклюзивне навчання потребує модернізації навчально-методичного забезпечення закладу. Основні труднощі у роботі з дітьми з ООП виникають внаслідок недостатньої організації простору школи, наприклад, якщо учень користується інвалідним візком, необхідно пристосувати класи та зовнішні приміщення до його потреб. Чого, на жаль, у школі немає. Також асистенти учителів і корекційні педагоги мають усувати перешкоди розвитку знань учнів з ООП за допомогою нової організації матеріалів та посібників, користуючись новими допоміжними засобами, які можуть стати корисними у зменшенні обмеженості можливостей учнів з особливими потребами. Інклюзивна освіта – це одна із реалій нашого життя. Проте, наголосимо ще раз, що її ефективність залежить від багатьох умов, а саме: компетентність вчителів, зусилля колективу, родини, ПМКК, а також наявність матеріально-технічної бази, яку дуже хотілося б модернізувати відповідно до вимог сучасності.

Що означає для закладу та його працівників інклюзивне навчання?

Для нас інклюзивне навчання у – це постійний пошук педагогічним колективом ефективніших шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального плану розвитку та реалізації його на практиці.

Звісно, нові рішення вимагають немалих зусиль. Проте ми віримо, що інклюзивна освіта в Україні буде доступною та ефективною.