Обрати сторінку
Тренінг для фахівців соціальної роботи районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Херсонської області

Тренінг для фахівців соціальної роботи районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Херсонської області

Учасники тренінгу мали можливість, у рамках першого модулю тренінгової програми «Сімейно орієнтований підхід у соціальній роботі з сім’ями та дітьми», ознайомитись з концептуальними основами сімейно орієнтованого підходу у роботі з сім’ями та дітьми, підвищити свою професійну компетентність у питаннях визначення та оцінки фізичного, психологічного й сексуального насильства і нехтування потребам дитини, розвинути власне розуміння культури та культурної різноманітності і відпрацювати навики застосування концепцій культури в практиці захисту дитини та соціальної підтримки вразливих сімей. Найбільше учасників цікавили питання шляхів застосування сімейно орієнтованого підходу до організації роботи соціальних служб з метою надання допомоги дітям, які зазнають недбалого або жорстокого поводження, і їхнім родинам, а також захисту їхніх прав. Група майже одностайно відзначила важливість для себе набуття у ході тренінгу здатності розрізняти такі явища як «нехтування потребами дитини», «жорстоке поводження» та «недостатня батьківська турбота». Корисною і плідною також була робота із закріплення знань основних положень нормативно-правових документів, що регламентують роботу щодо захисту дітей та підтримки сімей. По завершенню першого модулю одна з учасниць зазначила: «Я зрозуміла, що сім’я – це цілий окремий всесвіт, культурна система зі своїми нормами, традиціями, звичаями, і це потрібно враховувати, коли йдеш у сім’ю».

Інтенсивна й водночас вдумливо глибока робота учасників тренінгу за темами другого модулю програми “Залучення родини в сімейну модель соціальної роботи» засвідчила надзвичайну актуальність цієї проблеми для фахівців. Оскільки учасники у переважній більшості мають незначний досвід практичної роботи (в середньому – 8 місяців) й лише наближену до фаху базову підготовку (за деякими виключеннями), для них питання встановлення контакту з сім’єю та залучення її до співпраці є дуже важливим. Учасники також розглядали явище опору сімей, його динаміку у ході здійснення соціальної роботи, наводили приклади з власної практики та вчилися, спираючись на модель Х.Б.Карп, працювати з опором, вибудовуючи стратегії та освоюючи навики використання різних методів проведення співбесід із членами сімей, тренуючись у постановці змістовних та процесуальних питань.

Навчання за третім тренінговим модулем «Визначення факторів ризику та безпеки дитини» було максимально зорієнтоване на потреби учасників у практичному відпрацюванні навиків проведення оцінки. Відрадно було бачити, що учасники не бояться ставити перед собою проблемні, складні питання і, завдяки спільній роботі між собою та з тренером, врешті самі знаходять на них відповіді. Як приклади таких «навчальний перемог» можна назвати наступні питання, що хвилювали учасників: Як почати оцінку? Як оцінювати так звані «соціально виключені, табуйовані сім’ї» (яких уся громада «обходить боком»)? Як допомогти сім’ї саму себе оцінювати?

В цілому, за результатами аналізу оцінок тренінгу, даних учасниками, можна сказати, що тренінг був корисним, передусім, тому, що допоміг учасникам співвіднести права дітей та батьків, розібратися в окремих видах недбалого поводження з дітьми, розвинути здатності налагодження контакту з сім’єю, структурувати та поглибити вже наявні знання щодо оцінки справ у сім’ї, вивчення потреб дитини у контексті оцінки безпеки та ризиків. У відгуках учасників також часто звучав наголос на важливості такого відкритого спілкування колег, взаємного обміну досвідом з іншими фахівцями соціальної роботи, можливості як обговорити складні випадки, та і розповісти про свої успіхи в роботі. Варто зазначити, що для деяких учасників відкриттям став сам формат тренінгової роботи, оскільки досвіду такого навчання вони досі не мали.

Cемінар-тренінг для працівників соціальної сфери, освітніх, медичних закладів та представників правоохоронних органів Києво-Святошинського району

Cемінар-тренінг для працівників соціальної сфери, освітніх, медичних закладів та представників правоохоронних органів Києво-Святошинського району

Захід було організовано та проведено за підтримки Міжнародної благодійної фундації «Отчий дім» на базі Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий дім».

Тема попередження жорстокого поводження та нехтування потребами дітей наразі є особливо актуальною в нашій державі, оскільки таке ставлення до дитини є неприпустимим, бо серйозно впливає на її розвиток та становлення у житті, а насильство в сім’ї порушує її нормальне функціонування.

Нині державна соціальна політика полягає в тому, щоб фахівці, які працюють в сфері захисту дитини та соціальної підтримки сім’ї, максимально об’єднали зусилля із партнерськими організаціями державного і недержавного сектору для здійснення заходів з попередження та раннього виявлення фактів жорстокого поводження з дитиною та вчинення насильства у сім’ї.

Так, представники державних установ та громадськості Києво-Святошинського району визначили вищезазначені напрямки роботи, як пріоритетні у районній громаді. Саме питання оптимізації взаємодії усіх зацікавлених структур району обговорювалися на семінарі-тренінгу. Складовими цієї розмови були питання впровадження сімейно орієнтованої практики у соціальну роботу з дітьми та їхніми сім’ями; визначення ключових етапів взаємодії соціальних працівників, представників правоохоронних органів, медичних працівників та працівників освіти у роботі з випадками жорстокого поводження з дітьми або насильства в сім’ї та ознайомлення із нормативно-правовим підґрунтям такої діяльності.

Учасники також ознайомилися із сучасними технологіями роботи з сім’ями з дітьми, в яких існує загроза або встановлено факт насильства. Ці технології передбачають активне залучення сім’ї до співпраці, як-от: налагодження контакту із сім’єю; робота опором, який можуть чинити члени родини; проведення опитувань учасників випадку жорстокого поводження з дітьми або насильства в сім’ї в інтересах розслідування; організація роботи з найближчим оточенням сім’ї, у якій виявлено факти жорстокого поводження з дитиною або насильство в сім’ї.

Знання, отримані на тренінгу, допоможуть фахівцям якісніше надавати необхідну та вчасну допомогу дітям та їхнім сім’ям, ефективніше виконувати свої професійні обов’язки, оперативно попереджуючи або реагуючи на випадки жорстокого поводження з дитиною, насильства у сім’ї або реальної загрози його вчинення, у громаді Києво-Святошинського району.