Обрати сторінку

МЕТОДОЛОГІЯ, ЯКОЮ КЕРУЄТЬСЯ МЦРЛ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У своїй діяльності МЦРЛ керується найкращими практиками та науковими дослідженнями. Це забезпечує ефективність навчальної діяльності та роботи організації в цілому. На цій сторінці ви дізнаєтесь, якими є основні принципи та методологічне підґрунтя роботи МЦРЛ

Для того, щоб спеціалісти сфери захисту прав дітей були професійними, а послуги, які вони надають – якісними, вони мають навчатися – постійно та системно

На нашу думку, це може забезпечити система навчання

ЩО ТАКЕ СИСТЕма навчання?

Система навчання – це багатоетапний (комплексний) процес, який розпочинається з визначення цільової аудиторії, включає в себе визначення потреби у навчанні (відповідно до переліку знань та навичок, які необхідно розвинути для виконання робочих завдань), підготовку матеріалів та тренерів до проведення тренінгової програми, організацію та проведення тренінгу. Фінальною частиною є посттренінговий супровід та моніторинг змін, що допомагає визначити, чи використовують учасники на практиці отримані знання та навички

МЦРЛ керується компетентнісним підходом у всіх сферах діяльності (це стосується і сфери роботи співробітників МЦРЛ, і розробки наших навчальних програм, і в основі розробки інформаційної кампанія організації та інших сферах)

ЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?

Ми користуємося наступними визначеннями “компетенцій” та “компететностей”, які визначені The Institute for Human Services, IHS (Штат Огайо, США)

Структура компетентностей

Є різні рівні компетентнотей:

  • базові компетеності – якими повинні володіти усі без виключення. Кожному працівнику соціальної сфери необхідно 
  • спеціалізовані ті, які необхідні для виконання функцій і задач на робочому місці відповідно до клієнтських груп та вирішення специфічних проблем. Актуальність цих знань умінь і навичок з’являється після практичного досвіду.
  • допоміжні 

Перший і останній рівні компетентностей – формуються під час проходження навчання. Другий рівень – спеціалізовані компетентності – набуваються фахівцем шляхом відпрацювання отриманих знань та навичок на робочому місці

Компетентнісний підхід  – це система, що включає в себе навчання спеціалістів за навчальними програмами, які відповідають їх професійним потребам

Відповідно до компетентнісного підходу ми визначаємо позицію, посаду, кому саме потрібне навчання. Надалі, модель передбачає з’ясування професійних функцій, елементів діяльності, обов’язків позиції/посади. У подальшому, ми виокремлюємо здатність до виконання цих елементів діяльності – знання, уміння та навички, які необхідно мати, аби виконувати покладені функції на робочому місці, закріплені за цією посадою/позицією

Приклад компетентнісного підходу

КОМПЕТЕНТНИЙ ДОРОСЛИЙ – той, який володіє необхідними компетенціями (наприклад, розуміння різниці між контролем, покаранням та дисципліною, знання шляхів контролю поведінки дитини та інші) і завдяки чому здатен виконувати свої виховні задачі (наприклад, впливати на поведінку дитини)

На основі компетентнісного підходу створюються навчальні програми МЦРЛ

ЯК СТВОРЮЮТЬСЯ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ МЦРЛ?