Обрати сторінку

Для кого підходить?

Чому ви можете звертатися саме до нас за розробкою тренінгових програм?

Нашими експертами та методистами було розроблено та проведено:

 

тренінгових програм, спрямованих на навчання для:

 

тренінгових днів, спрямованих на навчання:

Чим унікальні наші тренінгові програми?

Тренінгові програми розробляються на основі компетентнісного підходу, а також найкращих практик і досліджень у соціальній сфері 

Наші програми забезпечують системне поступальне засвоєння знань і навичок, їх закріплення на практиці 

Після проходження навчання працівники підготовлені до виконання робочих задач 

Розроблені програми логічні, структуровані, їх легко викладати тренерам

Програми розробляються враховуючи наукові підходи щодо особливостей навчання дорослих

Після проходження наших програм ефективність роботи працівників підвищується

 Що входить у пакет послуг “Розробка тренінгових програм”?

 

  • Роздаткові матеріали для тренера (хід проведення навчання навчання та додаткові матеріали)
  • Презентації Power Point
  • Роздаткові матеріали для учасника з інструкціями та навчальними матеріалами

Як створюються наші навчальні програми?

МЦРЛ розробляє навчальні програми на основі компетентнісного підходу.
Що таке компетентнісний підхід?

Компетентнісний підхід  – це система, що включає в себе навчання спеціалістів за навчальними програмами, які відповідають їх професійним потребам.

Відповідно до компетентнісного підходу ми визначаємо позицію, посаду, кому саме потрібне навчання. Надалі, модель передбачає з’ясування професійних функцій, елементів діяльності, обов’язків позиції/посади. У подальшому, ми виокремлюємо здатність до виконання цих елементів діяльності – знання, уміння та навички, які необхідно мати, аби виконувати покладені функції на робочому місці, закріплені за цією посадою/позицією. 

Програми МЦРЛ розроблені на замовлення:
“Надійний базис: основа успішного піклування”

На замовлення Care in action 

У 2019 році командою МЦРЛ було розроблено навчальну програму “Надійний базис” на основі матеріалів замовника.

для навчання усиновлювачів, прийомних батьків, опікунів, спеціалістів та практиків сфери захисту прав дітей, які працюють з сім’ями та дітьми у державних, громадських та релігійних організаціях тощо. 

Мета тренінгової програми: підвищення компетентності з розвитку спроможності піклуватись про дитину;  забезпечити батьків методами, завдяки яким діти відчуватимуть чуйну опіку; надати необхідні знання батькам, для успішного подолання проблемних ситуацій з дітьми.

Після проходження навчання учасники отримали наступні результати:

  • Прийомні батьки, батьки-вихователі й усиновителі здатні застосовувати модель для структуризації методів піклування, що допоможе їм активніше підтримувати розвиток дітей, культивувати відчуття безпеки та життєстійкість дітей.
  • Опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновителі мають більше методів для виховання та можуть краще аналізувати поведінку та розвиток дітей. 
  • Опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновителі спроможні формувати довірливі стосунки та відчуття безпеки у дітей.
“Захист дітей від сексуальної експлуатації, торгівлі та насильства”

Програма створена на замовлення  МБО “Служба порятунку дітей” у 2020 році.

Мета тренінгової програми: забезпечення дотримання прав та інтересів дитини та її захисту від сексуальної експлуатації, торгівлі та насильства

Програма призначення для навчання :

– психологів ЦСССДМ;

– психологів центрів реабілітації для дітей;

– спеціалістів ССД та інших спеціалістів, які працюють з дітьми, які зазнали сексуального насильства, експлуатації та торгівлі

Програма спрямована на формування знань і навичок з наступних тем: 

Виявлення сексуального насильства, враховуючи онлайн насильство: робота мультидисциплінарної команди;

  • Особливості організації роботи з дітьми над якими здійснено сексуальне насильство;
  • Підтвердження спеціалістом факту сексуального насильства та ведення документації;
  • Методики роботи з дітьми, які постраждали від сексуального насильства;

13 + 2 =