Обрати сторінку

Ми в МЦРЛ переконані, що навчання – як у ЗВО, так і підвищення кваліфікації спеціалістів – має бути грунтовним та системним, заснованим на компетентністному підході.

Чому саме компетентністний підхід?

Мета комплексного компетентнісного тренінгу з підготовки та підвищення кваліфікації – підготувати практиків до виконання своїх функцій на робочому місці на початку роботи та протягом всієї професійної діяльності.

Сутність компетентністного підходу – це не просто проведення разового тренінгу, а система, що включає в себе навчання спеціалістів за програмами, відповідно до їх професійних потреб.

Що таке система навчання?

Система навчання – це багатоетапний (комплексний) процес, який розпочинається з визначення цільової аудиторії, включає в себе визначення потреби у навчанні (відповідно до переліку знань та навичок, які необхідно розвинути для виконання робочих завдань), підготовку матеріалів та тренерів до проведення тренінгової програми, організацію та проведення тренінгу. Фінальною частиною є посттренінговий супровід та моніторинг змін, що допомагає визначити, чи використовують учасники на практиці отриманні знання та навички.

Для того, щоб спеціалісти сфери захисту прав дітей були професійними, а послуги, які вони надають – якісними, вони мають навчатися – постійно та системно.