Обрати сторінку

НАВЧАННЯ ФАСИЛІТАТОРІВ

організації та проведенню груп підтримки

НАВЧАННЯ ФАСИЛІТАТОРІВ – ЦЕ ПІДГОТОВКА ВАШИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГРУП ПІДТРИМКИ ДЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ

Це можливість ваших працівників сформувати та розвити необхідні компетентності для фасилітації груп підтримки для людей, що переживають об’єднуючі кризові обставини. У групах підтримки люди мають можливість висловити свої почуття, поділитися досвідом і отримати емоційну підтримку від інших людей, які пройшли через подібні переживання.

Групи підтримки – добровільні об’єднання людей, котрі мають схожі проблеми та кризові життєві обставини, зустрічаються протягом тривалого часу з метою надання взаємної допомоги та підтримки, обміну інформацією й ресурсами, що можуть бути корисними для вирішення їх проблем. Специфіка таких груп полягає в тому, що відповідальність за організацію й проведення зустрічей покладена на фахівця – фасилітатора, а не на учасника групи. Фасилітатор модерує групу, спрямовуючи дискусії, сприяючи рівноправній участі та керуючи процесом.

Чому важливо навчати фасилітаторів?

У зв’язку з військовими діями на териториторії України різко збільшилася кількість осіб, які потребують якісних соціально-психологічних послуг. Безпосередні учасники бойових дій, члени їх сімей, військові, волонтери, біженці, внутрішньо переміщені особи прийомні батьки та опікуни, діти та підлітки – ось невичерпний перелік тих, хто озвучує запит на отримання соціально-психологічної допомоги. Групи підтримки є одним з ефективних інструментів для допомоги цим цільовим аудиторіям. Тому навчання фахових спеціалістів  в достатній кількості є вкрай важливим в даний час.

Для кого ця послуга?

Для організацій і проєктів, які відчувають потребу надавати соціально-психологічні послуги або розширювати наявні послуги для клієнтів шляхом організації та проведення груп підтримки. 

Мета курсу

Розвиток професійних компетентностей ведучих груп підтримки для людей які постраждали від війни

Тривалість

місяць

Для кого навчання?

Для спеціалістів, які мають профільну освіту та досвід роботи з групами:

R

соціальних працівників

R

психологів

R

співробітників державних організацій

R

співробітників громадських організацій

R

волонтерів

Компетентності

які формуються під час проходження курсу

R

Здатність розуміти соціально-психологічні особливості соціальної роботи з людьми у кризових ситуаціях.

R

Здатність розрізняти фази кризи та ефективно спілкуватись на різних фазах з учасниками групи; здатність застосувати  методи та прийоми відносно фази кризи

R

Здатність управляти груповою динамікою та організовувати простір роботи групи

R

Здатність організувати простір та скеровувати роботу групи, дотримуючись меж власної компетентності

Як буде проходити курс?

R

Навчальний курс розпочинається з участі в групі підтримки в ролі учасників, яку проводить експерт курсу.

R

Навчальна програма передбачає проходження учасниками 5 навчальних сесій. До кожної сесії учасники отримують матеріали для самостійного опрацювання, а також домашнє завдання.

R

Курс передбачає проведення учасниками груп підтримки, за результатами яких учасники пройдуть супервізійні групи з експертами. 

R

По проходженню курсу учасники мають сесію запитань/відповідей до експертів.

R

Моніторинг знань учасників відбувається за допомогою написання пре- і пост-тестів.

Структура та компетентності програми навчання

Сесія 1

Передумови психологічної підтримки: криза, стрес, травма

В РЕЗУЛЬТАТІ, ВИ

R

Розумієте поняття “стресу”, його гострі прояви

R

Розумієте значення понять “психотравма” та “травматична подія” та їх вплив на людину

R

Знаєте відмінності між поняттями “колективна травма” і “індивідуальна травма”, “травма свідка”

R

Розумієте поняття “ПТСР” та особливості його протікання

R

Знаєте основні проблеми та потреби учасників груп

R

Знаєте поняття “криза”, результати її переживання родинами та стратегії управління кризовими ситуаціями

R

Вмієте надавати допомогу учасникам груп відповідно їх стану і потребам

R

Вмієте надавати допомогу учасникам груп відповідно їх стану і потребам

R

Знаєте, що групи підтримки – елемент в системі надання допомоги цивільному населенню в умовах війни

Сесія 2

Проживання та подолання наслідків масових психотравмувальних подій

В РЕЗУЛЬТАТІ, ВИ

R

Розумієте здатності людини до відновлення

R

Знаєте поняття: особисті ресурси, резілієнс, емпатія, самоспівчуття, внутрішній позитивний діалог

R

Вмієте підтримувати психо емоційне благополуччя  учасників, співпереживати та конструктивно працювати

R

Вмієте контактувати з ресурсністю учасників та повертати їм зданість до контакту зі своїми ресурсами

Сесія 3

Групи підтримки: особливості проведення та організації (частина 1)

В РЕЗУЛЬТАТІ, ВИ

R

Розумієте сутність та завдання груп підтримки

R

Знаєте основні етапи протікання груп підтримки

R

Знаєте принципи кризової фасилітації групи підтримки (екологічність, відкритість, добровільність, орієнтація на ресурс)

R

Вмієте поділяти відповідальність з учасниками

Сесія 4

Групи підтримки: особливості проведення та організації (частина 2)

В РЕЗУЛЬТАТІ, ВИ

R

Знаєте особливості групової динаміки

R

Вмієте організовувати груповий процес (залучення, позиціонування учасників, встановлення норм і т.д.)

R

Вмієте розуміти потреби учасників, розрізняти етапи функціонування групи та ознаки переходу з одного етапу до іншого

R

Розумієте часові та просторові умов роботи групи під час зустрічі 

Сесія 5

Роль фасилітатора

В РЕЗУЛЬТАТІ, ВИ

R

Вмієте управляти груповими процесами (залучення, позиціонування учасників, встановлення норм, рольові зміни, контейнерування і т.д.)

R

Володієте навичками побудови і управління інтеракціями в групі

R

Вмієте застосовувати основні інструменти фасилітатора: активне слухання, робота з питаннями, перефразування та резюмування

Спікери курсу

 • ОКСАНА МЕЛЬНИЧЕНКО

  ОКСАНА МЕЛЬНИЧЕНКО

  Експертка та тренерка МГО «МЦРЛ», директорка центру надання соціальних послуг Вишневої міської ради, сімейна медіаторка
 • ОЛЬГА БАЙДАРОВА

  ОЛЬГА БАЙДАРОВА

  Кандидатка психологічних наук, експертка, тренерка, залучена наукова консультантка МГО «МЦРЛ»
 • ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА

  ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА

  Експертка МГО «МЦРЛ», коуч, консультантка в методі позитивної психотерапії
 • ВІКТОРІЯ ЕЙДЕМІЛЛЄР

  ВІКТОРІЯ ЕЙДЕМІЛЛЄР

  Тренерка МГО «МЦРЛ», психологиня, психотерапевтка, сімейна медіаторка

5 + 6 =