Обрати сторінку

ДОСЛІДЖЕННЯ З АПРОБАЦІЇ МОДЕЛІ БАЗОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ ПРАВ ТА НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

У період 2018-2019 рр. ми провели дослідження з розробки моделі базових компетентностей працівників сфери захисту дитини. Ця модель описує достатні та необхідні знання, навички та ціннісні установки, що дозволяють працівникам сфери успішно виконувати свої функції на своєму робочому місці.

В рамках дослідження був проведений аналіз нормативно-правових документів, що регулюють діяльність інституцій – ключових суб’єктів сфери захисту прав та інтересів дітей в Україні; розроблено модель професійних компетентностей працівників, які здійснюють захист прав та забезпечення найкращих інтересів дітей в Україні; апробовано розроблену модель шляхом опитування практиків сфери захисту дітей. Експертну підтримку на етапі розробки моделі надали близько 20 провідних практиків та управлінців у цій сфері (з державного та недержавного сектору та з різних ланок діяльності). На етапі проведення опитування вагому допомогу надало Міністерство соціальної політики України. На всіх етапах методологічну та іншу підтримку надавав Інститут соціальних послуг (Коламбус, Огайо, США).

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Компетенції – цінності, знання та навики, що необхідні для виконання робочих завдань.

Компетентність – визначається як здатність до виконання робочих завдань завдяки володінню відповідними компетенціями.

(The Institute for Human Services, IHS)

РЕЗУЛЬТАТИ

Результати аналізу даних опитування 1219-ти працівників центрів соціальних служб і служб у справах дітей дають підстави стверджувати про адекватність розробленої на попередньому етапі дослідження моделі базової компетентності працівників сфери захисту прав дітей. Важливим висновком є те, що абсолютна більшість працівників ЦСССДМ та ССД усвідомлюють себе як суб’єктів сфери захисту прав дітей. Спостерігаються незначні відмінності як у оцінці значимості окремих професійних здатностей, так і у запиті на навчання і розвиток працівників ЦСССДМ та ССД. Однак це не спростовує самої моделі, а лише дає вказівки щодо особливостей укладання/розробки на базі даної моделі навчальної програми та її проведення для представників цих підгруп, в тому числі, з урахуванням виявлених особливостей їх освітньої підготовки та змісту трудової діяльності на конкретних посадах.

НИЖЧЕ НАВЕДЕНО ОКРЕМІ СХЕМИ З ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ МИ ВВАЖАЄМО ОСНОВОПОЛОЖНИМИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ СИТУАЦІЇ З ПОТРЕБОЮ У НАВЧАННІ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ЦСССДМ ТА ССД.

ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ССД ТА ЦСССДМ ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ Є ОДНІЄЮ З ГОЛОВНИХ ЧИ НАВІТЬ ПРОВІДНОЮ ФУНКЦІЄЮ.

РОЗПОДІЛ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ОСВІТНІМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ВИГЛЯДАЄ НАСТУПНИМ ЧИНОМ

ЗНАЧУЩІСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Перша п’ятірка компетентностей, які визначені як такі, що їх хочуть розвивати працівники ССД:
=

Здатність розвивати батьківський потенціал відповідно до особливостей розвитку і потреб дітей (Стилі та методи виховання; причини складної поведінки дітей; форми та методи розвитку батьківського потенціалу)

=

Здатність розробляти та впроваджувати план влаштування дитини таким чином, щоб мінімізувати стрес, запобігти травмі та підтримати стабільність і постійність влаштування (Форми влаштування, їх пріоритетність; мінімізація переживання дитиною розлуки в процесі влаштування; контакт дитини з біологічними батьками після влаштування)

=

Здатність застосовувати втручання із залученням сім’ї до співпраці з метою захисту дитини (Види та алгоритми втручання, труднощі в процесі втручання);

=

Здатність сприяти побудові і підтримці безпечної прихильності між дітьми та їхніми сім’ями (Значення прихильності в житті дитини, ознаки безпечної та порушеної прихильності; сприяння формуванню безпечної прихильності між дитиною та її батьками або опікунами)

=

Здатність підтримувати сім’ї задля забезпечення захисту і благополуччя дітей відповідно до стратегій трирівневої моделі (Функції сім’ї; ознаки кризи у сім’ї; складні життєві обставини; рівні та методи профілактики)

В п’ятірку «лідерів» серед компетентностей, які визначені як такі, що їх працівники ЦСССДМ хочуть розвивати, входять:
A

Здатність розробляти та впроваджувати плани безпеки для захисту дітей, які перебувають під безпосередньою загрозою нанесення серйозної шкоди

A

Здатність розробляти та впроваджувати план влаштування дитини таким чином, щоб мінімізувати стрес, запобігти травмі та підтримати стабільність і постійність влаштування

A

Здатність представляти інтереси дитини в суді (докази; позовні заяви; типологія судових проваджень, участь дитини в них; представництво від імені дитини)

A

Здатність планувати стабільне влаштування дітей, які не можуть возз’єднатися зі своїми сім’ями (стабільність влаштування; порядок влаштування; збереження історії дитини; вимоги до кандидатів; підготовка дитини до влаштування; супровід новоствореної сім’ї)

A

Здатність сприяти побудові і підтримці безпечної прихильності між дітьми та їхніми сім’ями

Як бачимо, працівники ЦСССДМ виявляють потребу в розвитку здатностей, які традиційно розглядаються як такі, що відповідають функціям їхніх колег із ССД.